Wszystkie miejsca zostały już zarezerwowane.

Zapraszamy na kolejne pokoje i wieczory uzdrowienia.

Śledź nas na facebooku